Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Περιεχόμενα:

 1. Όρους Χρήσης
 2. Πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλη τη χρήση του ιστότοπου www.healnourishgrow.com και όλο το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται στον ή μέσω του ιστότοπου (από κοινού, ο Ιστότοπος). Ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από τη Heal Nourish Grow LLC («Heal Nourish Grow»). Ο ιστότοπος προσφέρεται με την επιφύλαξη της αποδοχής σας χωρίς τροποποίηση όλων των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν και όλων των άλλων κανόνων λειτουργίας, πολιτικών (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Πολιτικής Απορρήτου της Heal Nourish Grow LLC) και των διαδικασιών που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς στις αυτόν τον ιστότοπο από τη Heal Nourish Grow (συλλογικά, η «Συμφωνία»).

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θεωρούνται προσφορά από τη Heal Nourish Grow, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους όρους. Η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα που είναι τουλάχιστον 13 ετών.

 1. Ο λογαριασμός και ο ιστότοπός σας www.healnourishgrow.com. Εάν δημιουργήσετε ένα ιστολόγιο/ιστότοπο στον ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και του ιστολογίου σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες πραγματοποιούνται σε σχέση με το ιστολόγιο. Δεν πρέπει να περιγράφετε ή να εκχωρείτε λέξεις-κλειδιά στο ιστολόγιό σας με παραπλανητικό ή παράνομο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που αποσκοπεί στην εμπορία του ονόματος ή της φήμης άλλων και το Heal Nourish Grow μπορεί να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιγραφή ή λέξη-κλειδί που θεωρεί ακατάλληλη ή παράνομη , ή με άλλο τρόπο πιθανό να προκαλέσει ευθύνη της Heal Nourish Grow. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τη Heal Nourish Grow για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του ιστολογίου σας, του λογαριασμού σας ή οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις ασφάλειας. Η Heal Nourish Grow δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις Εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων.
 2. Ευθύνη των συνεργατών. Εάν σχολιάσετε και δημοσιεύσετε υλικό στον Ιστότοπο, δημοσιεύσετε συνδέσμους στον Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο κάνετε (ή επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να κάνει) υλικό διαθέσιμο μέσω του Ιστότοπου (οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, «Περιεχόμενο»), είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την περιεχόμενο και οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από αυτό το Περιεχόμενο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω Περιεχόμενο αποτελεί κείμενο, γραφικά, αρχείο ήχου ή λογισμικό υπολογιστή. Κάνοντας διαθέσιμο Περιεχόμενο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
  • Η λήψη, η αντιγραφή και η χρήση του περιεχομένου δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή εμπορικού απορρήτου τρίτου μέρους.
  • Εάν ο εργοδότης σας έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείτε, έχετε (i) λάβει άδεια από τον εργοδότη σας για να δημοσιεύσετε ή να διαθέσετε το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε λογισμικού ή (ii) εξασφάλισε από τον εργοδότη σας παραίτηση Όλα τα δικαιώματα μέσα ή στο Περιεχόμενο.
  • Έχετε συμμορφωθεί πλήρως με τις άδειες τρίτων που σχετίζονται με το Περιεχόμενο και έχετε κάνει όλα τα απαραίτητα για να περάσετε επιτυχώς στους τελικούς χρήστες τους απαιτούμενους όρους.
  • Το Περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν εγκαθιστά ιούς, σκουλήκια, κακόβουλα προγράμματα, δούρειους ίππους ή άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο.
  • Το Περιεχόμενο δεν είναι ανεπιθύμητο, δεν παράγεται μηχανικά ή τυχαία και δεν περιέχει ανήθικο ή ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο που αποσκοπεί στην προώθηση της επισκεψιμότητας σε ιστότοπους τρίτων ή στην ενίσχυση της κατάταξης μηχανών αναζήτησης τοποθεσιών τρίτων ή σε περαιτέρω παράνομες πράξεις Όπως ψαρέματος) ή παραπλανούν τους παραλήπτες ως προς την πηγή του υλικού (όπως spoofing)?
  • Το Περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, δεν περιέχει απειλές ή υποκινεί βία σε άτομα ή οντότητες και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.
  • Το ιστολόγιό σας δεν διαφημίζεται μέσω ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων όπως οι σύνδεσμοι ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε ομάδες συζήτησης, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα ιστολόγια και ιστότοποι και παρόμοιες μη ζητηθείσες διαφημιστικές μέθοδοι.
  • Το ιστολόγιό σας δεν ονομάζεται με τρόπο που να παραπλανά τους αναγνώστες σας ώστε να πιστεύουν ότι είστε άλλο άτομο ή εταιρεία. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL ή το όνομα του ιστολογίου σας δεν είναι το όνομα άλλου ατόμου εκτός από εσάς ή άλλης εταιρείας εκτός από τη δική σας. και
  • Στην περίπτωση του Περιεχομένου που περιλαμβάνει κώδικα υπολογιστή, έχετε κατηγοριοποιήσει με ακρίβεια και/ή περιγράφει τον τύπο, τη φύση, τις χρήσεις και τα αποτελέσματα των υλικών, είτε σας ζητηθεί από τη Heal Nourish Grow είτε με άλλο τρόπο.

  Υποβάλλοντας Περιεχόμενο στο Heal Nourish Grow για συμπερίληψη στον ιστότοπό σας, χορηγείτε στο Heal Nourish Grow μια παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα και μη αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής και δημοσίευσης του Περιεχομένου αποκλειστικά με σκοπό την προβολή, τη διανομή και την προώθηση του ιστολογίου σας. Εάν διαγράψετε Περιεχόμενο, το Heal Nourish Grow θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να το αφαιρέσει από τον Ιστότοπο, αλλά αναγνωρίζετε ότι η προσωρινή αποθήκευση ή οι αναφορές στο Περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμα.

  Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, η Heal Nourish Grow έχει το δικαίωμα (αν και όχι την υποχρέωση) κατά την αποκλειστική κρίση της Heal Nourish Grow LLC (i) να αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη της Heal Nourish Grow LLC, παραβιάζει οποιοδήποτε Η πολιτική της Heal Nourish Grow ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβής ή απαράδεκτη, ή (ii) να τερματίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική κρίση της Heal Nourish Grow LLC. Η Heal Nourish Grow δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παρέχει επιστροφή χρημάτων για τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί προηγουμένως.

 3. Πληρωμή και Ανανέωση.
  • Γενικοί Όροι.
   Επιλέγοντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, συμφωνείτε να καταβάλετε στην Heal Nourish Grow τις εφάπαξ ή/και μηνιαία ή ετήσια συνδρομή που υποδεικνύονται (επιπλέον όροι πληρωμής ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε άλλες ανακοινώσεις). Οι πληρωμές συνδρομής θα χρεώνονται σε βάση προπληρωμής την ημέρα που θα εγγραφείτε για μια Αναβάθμιση και θα καλύπτουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας για μια μηνιαία ή ετήσια περίοδο συνδρομής, όπως υποδεικνύεται. Οι πληρωμές δεν επιστρέφονται.
  • Αυτόματη ανανέωση. 
   Εάν δεν ειδοποιήσετε τη Heal Nourish Grow πριν από το τέλος της ισχύουσας περιόδου συνδρομής ότι θέλετε να ακυρώσετε μια συνδρομή, η συνδρομή σας θα ανανεωθεί αυτόματα και μας εξουσιοδοτείτε να εισπράξουμε την τότε ισχύουσα ετήσια ή μηνιαία συνδρομή για τέτοια συνδρομή (καθώς και οποιαδήποτε φόρους) χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα ή άλλο μηχανισμό πληρωμής που έχουμε καταγράψει για εσάς. Οι αναβαθμίσεις μπορούν να ακυρωθούν ανά πάσα στιγμή υποβάλλοντας το αίτημά σας στο Heal Nourish Grow γραπτώς.
 4. Υπηρεσίες.
  • Αμοιβές; Πληρωμή. Με την εγγραφή σας για λογαριασμό Υπηρεσιών, συμφωνείτε να καταβάλετε στην Heal Nourish Grow τις ισχύουσες χρεώσεις εγκατάστασης και τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Οι ισχύουσες χρεώσεις θα τιμολογούνται από την ημέρα δημιουργίας των υπηρεσιών σας και πριν από τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών. Η Heal Nourish Grow διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους πληρωμής και τις χρεώσεις τριάντα (30) ημέρες πριν από γραπτή ειδοποίηση προς εσάς. Οι υπηρεσίες μπορούν να ακυρωθούν από εσάς ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προς τη Heal Nourish Grow.
  • Υποστήριξη. Εάν η υπηρεσία σας περιλαμβάνει πρόσβαση στην υποστήριξη email προτεραιότητας. «Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» σημαίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για τεχνική υποστήριξη μέσω email ανά πάσα στιγμή (με εύλογες προσπάθειες από τη Heal Nourish Grow να απαντήσει εντός μίας εργάσιμης ημέρας) σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών VIP. "Προτεραιότητα" σημαίνει ότι η υποστήριξη έχει προτεραιότητα έναντι της υποστήριξης για τους χρήστες των τυπικών ή δωρεάν υπηρεσιών www.healnourishgrow.com. Όλη η υποστήριξη θα παρέχεται σύμφωνα με τις τυπικές πρακτικές, διαδικασίες και πολιτικές υπηρεσιών Heal Nourish Grow.
 5. Ευθύνη των επισκεπτών ιστοτόπου. Η Heal Nourish Grow δεν έχει αναθεωρήσει και δεν μπορεί να ελέγξει όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού υπολογιστή, που έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο, και επομένως δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τα αποτελέσματα αυτού του υλικού. Με τη λειτουργία του ιστότοπου, η Heal Nourish Grow δεν αντιπροσωπεύει ούτε υπονοεί ότι υποστηρίζει το υλικό που δημοσιεύεται εκεί ή ότι πιστεύει ότι το υλικό αυτό είναι ακριβές, χρήσιμο ή μη επιβλαβές. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων του υπολογιστή σας από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, απρεπές ή άλλως απαράδεκτο, καθώς και περιεχόμενο που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη και άλλα λάθη. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει υλικό που παραβιάζει το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή η λήψη, η αντιγραφή ή η χρήση του οποίου υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, δηλωμένους ή μη. Η Heal Nourish Grow αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από τη χρήση από επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε λήψη από αυτούς τους επισκέπτες περιεχομένου που δημοσιεύεται εκεί.
 6. Περιεχόμενο Δημοσιεύθηκε σε άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε ελέγξει, και δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού υπολογιστή, που διατίθεται μέσω των τοποθεσιών και των ιστοσελίδων στις οποίες συνδέεται το www.healnourishgrow.com και αυτού του συνδέσμου προς το www.healnourishgrow.com. Η Heal Nourish Grow δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και ιστοσελίδες που δεν ανήκουν στη Heal Nourish Grow και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενό τους ή τη χρήση τους. Με τη σύνδεση με έναν ιστότοπο ή ιστοσελίδα που δεν είναι της Heal Nourish Grow, η Heal Nourish Grow δεν αντιπροσωπεύει ούτε υπονοεί ότι υποστηρίζει έναν τέτοιο ιστότοπο ή ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων του υπολογιστή σας από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο. Η Heal Nourish Grow αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από τη χρήση ιστοτόπων και ιστοσελίδων που δεν είναι της Heal Nourish Grow.
 7. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και πολιτική DMCA. Καθώς η Heal Nourish Grow ζητά από άλλους να σεβαστούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το υλικό που βρίσκεται στο ή συνδέεται με το www.healnourishgrow.com παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σας ενθαρρύνουμε να ειδοποιήσετε τη Heal Nourish Grow σύμφωνα με την Πολιτική της Heal Nourish Grow LLC για την Πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή («DMCA»). Η Heal Nourish Grow θα ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης ή της κατάλληλης αφαίρεσης του παραβατικού υλικού ή απενεργοποίησης όλων των συνδέσμων προς το υλικό παραβίασης. Η Heal Nourish Grow θα τερματίσει την πρόσβαση και τη χρήση ενός επισκέπτη στον Ιστότοπο εάν, υπό κατάλληλες συνθήκες, αποφασιστεί ότι ο επισκέπτης παραβιάζει επανειλημμένα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Heal Nourish Grow ή άλλων. Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού, η Heal Nourish Grow δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παρέχει επιστροφή χρημάτων για τυχόν ποσά που είχαν καταβληθεί προηγουμένως στη Heal Nourish Grow.
 8. Πνευματική ιδιοκτησία. Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει από τη Heal Nourish Grow σε εσάς καμία πνευματική ιδιοκτησία της Heal Nourish Grow ή τρίτων, και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα σε και σε αυτήν την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (όπως μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στη Heal Nourish Grow. Το Heal Nourish Grow, www.healnourishgrow.com, το λογότυπο www.healnourishgrow.com και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το www.healnourishgrow.com ή τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Heal Nourish Grow or Heal Nourish Grow LLC. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε εμπορικό σήμα της Heal Nourish Grow ή τρίτων.
 9. Διαφημίσεις. Το Heal Nourish Grow διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει διαφημίσεις στο ιστολόγιό σας, εκτός εάν έχετε αγοράσει έναν λογαριασμό χωρίς διαφημίσεις.
 10. Απόδοση. Το Heal Nourish Grow διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει συνδέσμους αναφοράς όπως "Ιστολόγιο στο www.healnourishgrow.com", συγγραφέας θέματος και απόδοση γραμματοσειράς στο υποσέλιδο ή τη γραμμή εργαλείων του ιστολογίου σας.
 11. Προϊόντα συνεργατών. Ενεργοποιώντας ένα προϊόν συνεργάτη (π.χ. θέμα) από έναν από τους συνεργάτες μας, συμφωνείτε με τους όρους παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου συνεργάτη. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών τους ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας το προϊόν συνεργάτη.
 12. Ονόματα τομέα. Εάν καταχωρίζετε ένα όνομα τομέα, χρησιμοποιείτε ή μεταφέρετε ένα προηγουμένως καταχωρημένο όνομα τομέα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του ονόματος τομέα υπόκειται επίσης στις πολιτικές της Internet Corporation για εκχωρημένα ονόματα και αριθμούς ("ICANN"), συμπεριλαμβανομένων των Δικαιώματα και αρμοδιότητες εγγραφής.
 13. Αλλαγές. Η Heal Nourish Grow διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Συμφωνία για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών. Η Heal Nourish Grow μπορεί επίσης, στο μέλλον, να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. 
 14. Λήξη. Η Heal Nourish Grow μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας σε όλο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση, με άμεση ισχύ. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία ή τον λογαριασμό σας στο www.healnourishgrow.com (εάν έχετε), μπορείτε απλώς να διακόψετε τη χρήση της Ιστοσελίδας. Παρά τα προαναφερθέντα, εάν διαθέτετε λογαριασμό υπηρεσιών επί πληρωμή, αυτός ο λογαριασμός μπορεί να τερματιστεί μόνο από τη Heal Nourish Grow εάν παραβιάσετε ουσιαστικά την παρούσα Συμφωνία και αποτύχετε να θεραπεύσετε αυτήν την παραβίαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση της Heal Nourish Grow LLC. υπό τον όρο ότι, η Heal Nourish Grow μπορεί να τερματίσει την Ιστοσελίδα αμέσως ως μέρος ενός γενικού τερματισμού της υπηρεσίας μας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν από τη λήξη της, θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων ιδιοκτησίας, των δηλώσεων αποποίησης εγγύησης, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης. 
 15. Αποποίηση εγγυήσεων. Η Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει». Η Heal Nourish Grow και οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της αποποιούνται με το παρόν όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε η Heal Nourish Grow ούτε οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της, παρέχουν καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα είναι χωρίς σφάλματα ή ότι η πρόσβαση σε αυτήν θα είναι συνεχής ή αδιάλειπτη. Κατανοείτε ότι πραγματοποιείτε λήψη από ή λαμβάνετε με άλλον τρόπο περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας με δική σας διακριτική ευχέρεια και ευθύνη.
 16. Περιορισμός Ευθύνης. Σε καμία περίπτωση η Heal Nourish Grow, ή οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι της, θα φέρουν ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας βάσει οποιασδήποτε σύμβασης, αμέλειας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλης νομικής ή δίκαιης θεωρίας για: (i) οποιοδήποτε ειδικό, τυχαίο ή επακόλουθο αποζημίωση; (ii) το κόστος προμήθειας για υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες· (iii) για διακοπή χρήσης ή απώλεια ή καταστροφή δεδομένων· ή (iv) για τυχόν ποσά που υπερβαίνουν τα τέλη που καταβάλατε στη Heal Nourish Grow βάσει αυτής της συμφωνίας κατά τη διάρκεια της περιόδου δώδεκα (12) μηνών πριν από την αιτία της ενέργειας. Η Heal Nourish Grow δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση που οφείλεται σε θέματα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο τους. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 17. Γενική Αντιπροσωπεία και Εγγύηση. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αυστηρά σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Heal Nourish Grow, με την παρούσα Συμφωνία και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τυχόν τοπικών νόμων ή κανονισμών στη χώρα σας, δηλ. , πόλη ή άλλη κυβερνητική περιοχή, σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο, και συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων νόμων σχετικά με τη μετάδοση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη χώρα στην οποία διαμένετε) και (ii) η χρήση του ιστότοπου δεν θα παραβιάζει ή υπεξαιρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
 18. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την αβλαβή Heal Nourish Grow, τους εργολάβους της και τους δικαιοπαρόχους της, και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους από και έναντι όλων των αξιώσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας από μέρους σας.
 19. Διάφορα. Αυτή η Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Heal Nourish Grow και εσάς σχετικά με το θέμα της παρούσας και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή τροποποίηση που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Heal Nourish Grow ή με δημοσίευση από την Heal Nourish Grow μιας αναθεωρημένης έκδοσης . Εκτός από την έκταση που η εφαρμοστέα νομοθεσία, εάν υπάρχει, ορίζει διαφορετικά, η παρούσα Συμφωνία, οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας θα διέπεται από τους νόμους της πολιτείας του Οχάιο των ΗΠΑ, εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων και του κατάλληλου τόπου διεξαγωγής Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν ή σχετίζονται με οποιαδήποτε από αυτές θα είναι τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην κομητεία Χάμιλτον του Οχάιο. Με εξαίρεση τις αξιώσεις για ασφαλιστικά μέτρα ή δίκαιη απαλλαγή ή αξιώσεις σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (που μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο χωρίς την κατάθεση εγγύησης), κάθε διαφορά που προκύπτει βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετείται οριστικά σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες Διαιτησίας του Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. («JAMS») από τρεις διαιτητές που διορίζονται σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες. Η διαιτησία θα λάβει χώρα στο Σινσινάτι του Οχάιο, στην αγγλική γλώσσα και η διαιτητική απόφαση μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Το κυρίαρχο μέρος σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία επιβολής της παρούσας Συμφωνίας θα δικαιούται έξοδα και δικηγορικές αμοιβές. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, αυτό το μέρος θα ερμηνευθεί ότι αντικατοπτρίζει την αρχική πρόθεση των μερών και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος από οποιονδήποτε όρο ή όρο της παρούσας Συμφωνίας ή οποιαδήποτε παραβίασή της, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν θα παραιτηθεί από αυτόν τον όρο ή όρο ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίασή τους. Μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιοδήποτε μέρος που συναινεί και συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Η Heal Nourish Grow μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά της βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς όρους. Η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική και θα ισχύει προς όφελος των μερών, των διαδόχων τους και των επιτρεπόμενων εκχωρήσεων.

Επιστροφή στην κορυφή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Heal Nourish Grow LLC ("Heal Nourish Grow“) λειτουργεί το www.healnourishgrow.com και μπορεί να λειτουργεί άλλους ιστότοπους. Αποτελεί πολιτική της Heal Nourish Grow LLC να σέβεται το απόρρητό σας σχετικά με τυχόν πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε κατά τη λειτουργία των ιστοτόπων μας.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όπως οι περισσότεροι χειριστές ιστότοπων, το Heal Nourish Grow συλλέγει πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης του είδους που συνήθως διαθέτουν τα προγράμματα περιήγησης ιστού και οι διακομιστές, όπως ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος παραπομπής και η ημερομηνία και η ώρα κάθε αιτήματος επισκέπτη. Ο σκοπός της Heal Nourish Grow LLC για τη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης είναι να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες της Heal Nourish Grow LLC χρησιμοποιούν τον ιστότοπό της. Κατά καιρούς, η Heal Nourish Grow μπορεί να δημοσιεύει συγκεντρωτικές πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης, π.χ. δημοσιεύοντας μια αναφορά σχετικά με τις τάσεις στη χρήση του ιστότοπού της.

Το Heal Nourish Grow συλλέγει επίσης πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, όπως διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) για συνδεδεμένους χρήστες και για χρήστες που αφήνουν σχόλια στο www.healnourishgrow.com. Το Heal Nourish Grow αποκαλύπτει μόνο συνδεδεμένες διευθύνσεις IP χρηστών και σχολιαστών υπό τις ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης όπως περιγράφεται παρακάτω, εκτός από το ότι οι διευθύνσεις IP και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολιαστών είναι ορατές και αποκαλύπτονται στους διαχειριστές του ιστότοπου όπου το σχόλιο έμεινε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Ορισμένοι επισκέπτες στους ιστότοπους της Heal Nourish Grow LLC επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με τη Heal Nourish Grow με τρόπους που απαιτούν από τη Heal Nourish Grow να συλλέγει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Η ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που συλλέγει το Heal Nourish Grow εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, ρωτάμε τους επισκέπτες που εγγράφονται στο www.healnourishgrow.com για να δώσετε ένα όνομα χρήστη και μια διεύθυνση email. Όσοι συμμετέχουν σε συναλλαγές με το Heal Nourish Grow καλούνται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, εάν είναι απαραίτητο, των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται για την επεξεργασία αυτών των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, το Heal Nourish Grow συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το Heal Nourish Grow. Η Heal Nourish Grow δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την προειδοποίηση ότι μπορεί να τους αποτρέψει από το να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η Heal Nourish Grow μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στους ιστότοπούς της. Η Heal Nourish Grow μπορεί να εμφανίσει αυτές τις πληροφορίες δημόσια ή να τις παρέχει σε άλλους. Ωστόσο, η Heal Nourish Grow δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Η Heal Nourish Grow αποκαλύπτει πληροφορίες δυνητικής προσωπικής ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο σε εκείνους των υπαλλήλων της, εργολάβων και συνδεδεμένων οργανισμών που (i) πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για να τις επεξεργαστούν εκ μέρους της Heal Nourish Grow LLC ή για να παρέχουν υπηρεσίες διαθέσιμες στο Οι ιστότοποι της Heal Nourish Grow LLC και (ii) που έχουν συμφωνήσει να μην το αποκαλύπτουν σε άλλους. Μερικοί από αυτούς τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας σας. χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους της Heal Nourish Grow LLC, συναινείτε στη μεταφορά τέτοιων πληροφοριών σε αυτούς. Η Heal Nourish Grow δεν θα νοικιάσει ούτε θα πουλήσει δυνητικά στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης σε κανέναν. Εκτός από τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς της, όπως περιγράφεται παραπάνω, η Heal Nourish Grow αποκαλύπτει πληροφορίες δυνητικής προσωπικής ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο κατόπιν κλήτευσης, δικαστικής απόφασης ή άλλου κρατικού αιτήματος ή όταν η Heal Nourish Grow πιστεύει σε καλό πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι εύλογα απαραίτητη για την προστασία της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων της Heal Nourish Grow, τρίτων ή του κοινού γενικότερα.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στον ιστότοπο του Heal Nourish Grow και έχετε παράσχει τη διεύθυνση email σας, το Heal Nourish Grow μπορεί περιστασιακά να σας στέλνει ένα email για να σας ενημερώσει για νέες αναρτήσεις, να ζητήσει τα σχόλιά σας ή απλώς να σας κρατά ενήμερους για το τι συμβαίνει συνεχίστε με το Heal Nourish Grow και τα προϊόντα μας. Εάν μας στείλετε ένα αίτημα (για παράδειγμα μέσω email ή μέσω ενός από τους μηχανισμούς σχολίων μας), διατηρούμε το δικαίωμα να το δημοσιεύσουμε για να μας βοηθήσουμε να διευκρινίσουμε ή να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή να μας βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε άλλους χρήστες. Η Heal Nourish Grow λαμβάνει όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή δυνητικά προσωπικών και προσωπικών πληροφοριών.

COOKIES

Ένα cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και που το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που ο επισκέπτης επιστρέφει. Το Heal Nourish Grow χρησιμοποιεί cookies για να βοηθήσει το Heal Nourish Grow να αναγνωρίσει και να παρακολουθεί τους επισκέπτες, τη χρήση του ιστότοπου του Heal Nourish Grow και τις προτιμήσεις πρόσβασης στον ιστότοπο. Οι επισκέπτες του Heal Nourish Grow που δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν cookies στους υπολογιστές τους θα πρέπει να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους ώστε να αρνούνται τα cookies πριν χρησιμοποιήσουν τους ιστότοπους της Heal Nourish Grow LLC, με το μειονέκτημα ότι ορισμένες λειτουργίες των ιστότοπων της Heal Nourish Grow LLC ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια μπισκότα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εάν η Heal Nourish Grow, ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, αποκτηθεί ή στην απίθανη περίπτωση που η Heal Nourish Grow παύσει να λειτουργεί ή τεθεί σε πτώχευση, οι πληροφορίες χρήστη θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται από τρίτο μέρος. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες μεταφορές ενδέχεται να συμβούν και ότι οποιοσδήποτε αποκτών της Heal Nourish Grow μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

ADS

Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς μας ενδέχεται να παραδοθούν στους χρήστες από διαφημιστικούς συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να ορίσουν cookies. Αυτά τα cookie επιτρέπουν στον διακομιστή διαφημίσεων να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας κάθε φορά που σας στέλνει μια διαδικτυακή διαφήμιση για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με εσάς ή άλλους που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στα δίκτυα διαφημίσεων να παρέχουν, μεταξύ άλλων, στοχευμένες διαφημίσεις που πιστεύουν ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τη χρήση cookies από τη Heal Nourish Grow και δεν καλύπτει τη χρήση cookies από κανέναν διαφημιστή.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αν και οι περισσότερες αλλαγές είναι πιθανό να είναι ήσσονος σημασίας, η Heal Nourish Grow μπορεί να αλλάζει την Πολιτική Απορρήτου της κατά καιρούς και κατά την αποκλειστική κρίση της Heal Nourish Grow LLC. Η Heal Nourish Grow ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου της. Εάν διαθέτετε λογαριασμό www.healnourishgrow.com, ενδέχεται να λάβετε επίσης μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για αυτές τις αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα συνιστά αποδοχή αυτής της αλλαγής.

Επιστροφή στην κορυφή